Lille Næstved Vandværks vedtægter

Vedtægterne for Lille Næstved Vandværk, blev sidst ændret i 2010 på en ekstraordinær generalforsamling.

Se vandværkets vedtægter her (åbner i nyt vindue)

Fælles regulativ

Se regulativet her

Næstved Byråd har vedtaget Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune.

Regulativet er trådt i kraft pr. 15. januar 2009, og er blevet opdateret i oktober 2015 og igen 18. februar 2020. Regulativet indeholder blandt andet bestemmelser om:

  • hvem der har ret til forsyning med vand fra vandværket
  • vandværkets forsyningsledninger, stikledninger og vandinstallationer
  • vandmålere og kontrol hermed
  • tryk og forsyningssikkerhed
  • vandspild
  • betaling af driftsbidrag og anlægsbidrag

Velkommen til Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934. Lille Næstved Vandværk forsyner 2.598 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 271.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.