Opkrævning og årlig fjernaflæsning

Vandafgifter mv. opkræves 4 gange pr. år, henholdsvis pr. 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Opkrævningen sker på grundlag af et skønnet årsforbrug, der tager udgangspunkt i tidligere års forbrug, hvis et sådan foreligger. Sammen med opkrævningen pr. 1. marts afregnes årsopgørelsen for det foregående kalenderår. Vandmålerne fjernaflæses af vandværket 31. december, og der skal således ikke indberettes aflæsning til vandværket.

 

Vandværkets takster gældende fra den 1. januar 2024.

Se takstblad her. (åbner i nyt vindue)

 

Vandværkets takster gældende fra den 1. januar 2023.

Se takstblad her. (åbner i nyt vindue)

 

Vandværkets takster 1992 - 2020

Se udviklingen i vandværkets prisen fra 1992 - nu (åbner i nyt vindue)

 

 
 

 

 

 

Velkommen til Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934. Lille Næstved Vandværk forsyner 2.598 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 271.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.