Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand (valgt til bestyrelsen 24.2.2004)

Anders Hillerup

Edith Rodes Vej 74

4700 Næstved

20 28 72 10 / Lnvv4700@outlook.dk

Næstformand (valgt til bestyrelsen 26.2.2015)

Peter Falk

Fodbygårdsvej 10

4700 Næstved

28 34 44 68 / pefala@gmail.com

Kasserer (valgt til bestyrelsen 27.2.1985)

Gert Bigum

Tværvej 3

4700 Næstved

28 60 17 52 / bigum@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem (valgt til bestyrelsen 24.2.2004)

Caia Keis

Gustav Wieds Vej 28

4700 Næstved

30 70 40 71 / caia@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem (valgt som suppleant 26.2.2015. Indtrådt i bestyrelsen 1.1.2023)

Jan Bo Petersen

Fodbygårdsvej 8

4700 Næstved

51 40 01 65 / Janbopetersen@hotmail.com


Herudover har generalforsamlingen valgt:

Kritisk revisor (valgt 26.2.1987)

Jørgen Rasmussen (på valg i ulige år)

Johanne Korchs Vej 51

4700 Næstved

Kritisk revisor (valgt 23.2.1994)

Jens Rasmussen (på valg i lige år)

Wesselsvej 43

4700 Næstved

 
Bestyrelsessuppleant (valgt 27.2.2023)

Stine Søgaard Normann

Holbergsvej 127

4700 Næstved

Velkommen til Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934. Lille Næstved Vandværk forsyner 2.598 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 271.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.