Smedefirmaet V. Jørgensen har driftsansvaret for Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk har indgået aftale med smedefirmaet V. Jørgensen om driften af vandværket, hvilket betyder, at henvendelser vedr. vandforsyningen skal rettes til V. Jørgensen. 5575 0000.

 

Akutte uheld kontakt V.Jørgensen.

 

Henvendelse vedr. opkrævninger og afregninger skal dog stadig som altid ske til kassereren.

Velkommen til Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934. Lille Næstved Vandværk forsyner 2.598 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 271.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.