Sidste nyt..

Andelsselskabet Lille Næstved Vandværk afholder ordinær generalforsamling 

Mandag den 21. februar 2022, kl. 19.00 

i Herlufsholm Sognehus, H. C. Andersens Vej 20. Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden, Anders Hillerup, senest den 1. februar 2022. Forslag sendes til Lnvv4700@outlook.dk. Dagsorden for generalforsamlingen annonceres senere.

Hårdhed 
Drikkevandet i Lille Næstved Vandværks forsyningsområde betegnes som hårdt vand, det vil sige ca.16-18 odH. 

Læs mere om dit drikkevandskvalitet her

 


 

Velkommen til Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934. Lille Næstved Vandværk forsyner 2.518 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 235.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.