Sidste nyt..

OBS!

Generalforsamling i Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. er pga. forsamlingsforbuddet udsat, indtil restriktionerne ophæves.

Hold øje med vandværkets hjemmeside, hvor ny dato vil fremgå når datoen kendes. Der vil ligeledes blive annonceret i de trykte medier.

Se mere her

Hårdhed 
Drikkevandet i Lille Næstved Vandværks forsyningsområde betegnes som hårdt vand, det vil sige ca.16-18 odH. 

Læs mere om dit drikkevandskvalitet her

 


 

Velkommen til Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934. Lille Næstved Vandværk forsyner 2.518 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 235.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.