På denne side kan du finde svar på forskellige spørgsmål i forhold til vandværket. Der vil løbende komme nye spørgsmål/svar på.

Jeg kan ikke finde min stophane

Som udgangspunkt er det dig som forbruger der skal vide, hvor stophanen er på din grund. Den fremgår normalt af de tegninger du fik med da du købte huset.

Hvis ikke det hjælpe dig, kan du rette henvendelse til vandværket. Vandværket fik for nogle år siden digitaliseret vores ledningsnet, og vi har en del af stophanerne målt ind på tegningen over grunden. Du kan selv søge disse oplysninger her på vores hjemmeside under menupunktet "selvbetjening" - "stophane". Klik her

Hvis heller ikke dette hjælper dig kan du kontakte vandværkets smed som evt. kan være dig behjælpelig i begrænset omfang. Hvis ikke den er fundet, er det herefter forbrugerens eget ansvar og omkostning at finde stophanen.

Min stophanen virker ikke eller er gået i stykker (stophanen er på forbrugerens grund)

Det ligger fast at alt, hvad der ligger på grundejerens grund, er grundejers ansvar. Vandværket har ikke nogen forpligtelser på en privat grund. Det eneste vi ejer og vedligeholder er måleren. Derfor har vandværket ingen forpligtelser overfor det der ligger inden for skel, altså på forbrugerens grund.

Bestyrelsen har dog besluttet følgende retningslinjer for håndteringen af disse sager. Vandværket bekoster udskiftningen af selve stophanen (dvs. stophane + montering af stophane). Grundejeren graver stophanen fri og reetablere igen.

Vandværket bistår gerne med at skaffe kontakt til en entreprenør (via vandværkets smed).

Hvis man ønsker selv at stå for at grave stophanen fri, skal man følge den gravevejledning som fremgår nedenfor. Hvis ikke gravevejledningen følges, vil vandværket kunne kræve (på forbrugerens regning) at der bliver gravet nødvendigt fri.

Skal du have skiftet din stophane retter du henvendelse til vandværkets bestyrelse.

Klik her for at læse gravevejledningen

Velkommen til Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934. Lille Næstved Vandværk forsyner 2.598 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 271.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.