Lille Næstved Vandværk
V/Formand Anders Hillerup
Edith Rodes Vej 74
4700 Næstved

Vedr. Drift, tilsyn og installationer: Kontakt V. Jørgensen på 5575 0000

Akutte uheld: V. Jørgensen på 5575 0000.

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Gert Bigum

Kontaktperson Tlf. email
Formand Anders Hillerup............. 2028 7210

Lnvv4700@outlook.dk

Næstformand Peter Falk...............

2834 4468

pefala@gmail.com

Kasserer Gert Bigum...............…..

2860 1752

bigum@stofanet.dk 

Bestyrelsesmedlem Caia Keis...…..

3070 4071

Caia@mail1.stofanet.dk 

Bestyrelsesmedlem Just Larsen....

2512 4924

Vandværkets smed V. Jørgensen.. 5575 0000  

Velkommen til Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934. Lille Næstved Vandværk forsyner 2.518 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 235.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.