Generalforsamling 2023

Vandværket afholdte ordinær generalforsamling mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00 i Herlufsholm Sognehus, H. C. Andersens Vej 20.

Dagsorden

Beretning (godkendt af generalforsamlingen)

Årsrapport for 2022 (godkendt af generalforsamlingen)

Referat

Velkommen til Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934. Lille Næstved Vandværk forsyner 2.598 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 271.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.