Generalforsamling 2022

Vandværket afholder ordinær generalforsamling mandag den 21. februar 2022 kl. 19.00 i Herlufsholm Sognehus, H. C. Andersens Vej 20. Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden, Anders Hillerup, senest den 1. februar 2022. Forslag sendes til Lnvv4700@outlook.dk. Dagsorden for generalforsamlingen annonceres senere.

Mød op, og gør din indflydelse gældende. Det er dit vandværk!

Regnskabet for 2021 kan tilgås fra vandværkets hjemmeside fra den 12. februar 2022. Alternativt kan regnskabet rekvireres hos vandværkets kasserer Gert Bigum fra samme dato.

Velkommen til Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934. Lille Næstved Vandværk forsyner 2.518 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 235.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.