Andelsselskabet Lille Næstved Vandværk afholder ordinær generalforsamling 

Mandag den 7. juni 2021, kl. 19.00 

i Herlufsholm Idrætscenter, Mødelokale 1 på 1. sal i hal 2, Herlufsholm Allé 233, 4700 Næstved 

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens beretning 
  3. Det reviderede regnskab for 2020 forelægges til godkendelse 
  4. Budget for 2021 forelægges til orientering 
  5. Behandling af indkomne forslag 
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
  7. Valg af revisor for 2 år 
  8. Eventuelt 

Årsrapporten for 2020 hentes fra vandværkets hjemmeside www.lillenaestvedvand.dk eller ved henvendelse til Anders Hillerup Lnvv4700@outlook.dk eller Gert Bigum bigum@stofanet.dk

Bestyrelsen følger nøje med i udviklingen covid-19 situationen, og følger myndighedernes anbefalinger omkring forsamlinger indendørs, afstand osv. 

Bestyrelsen 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

OBS GENERALFORSAMLING 2021 ER UDSAT!

Generalforsamling i Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. er pga. forsamlingsforbuddet udsat, indtil restriktionerne ophæves.

Hold øje med vandværkets hjemmeside, hvor ny dato vil fremgå når datoen kendes. Der vil ligeledes blive annonceret i de trykte medier.

Årsrapport for 2020 er tilgængelig fra den 12. februar 2021. Årsrapporten hentes fra vandværkets hjemmeside www.lillenaestvedvand.dk eller ved henvendelse til Anders Hillerup Lnvv4700@outlook.dk eller Gert Bigum bigum@stofanet.dk.

Bestyrelsen

----------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2021

Vandværket afholder ordir generalforsamling mandag den 22. februar 2021 kl. 19.00 i

Herlufsholm Idrætscenter, Mødelokale 1 på 1. sal i hal 2, Herlufsholm Allé 233, Næstved.

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden, Anders Hillerup, senest den 1. februar 2021.

Forslag sendes til Lnvv4700@outlook.dk.

Dagsorden for generalforsamlingen annonceres senere.

Mød op, og gør din indflydelse gældende. Det er dit vandværk!

Velkommen til Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934. Lille Næstved Vandværk forsyner 2.518 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 235.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.