Aflæsning af vandmåler

Lille Næstved Vandværk bruger elektroniske vandmålere fra Kamstrup. Disse vandmålere udsender et kodet radiosignal, så vandværket kan fjernaflæse målervisningen mv.

Vandværket aflæser vandmålerne en gang om året pr. 31. december til årsopgørelsen af vandforbrug.

Vandværket anbefaler, at du selv følger dit vandforbrug ved at aflæse din måler f.eks. 1 gang om måneden, og i den forbindelse skal du være opmærksom på, at måleren giver information om fejl som for eksempel sivende lækage eller stort pludseligt vandforbrug.

For information om vandmålerens visning henvises til dette link til brugervejledning.

Modul til fjernaflæsning af måler

Det er nu muligt at tilkøbe et fjernaflæsningsmodul til sin elektroniske måler således, at man kan følge sit vandforbrug uden at skulle stå og aflæse målerens display.

Modulet er lidt større end en smartphone og tilsluttes 220 volt. Efter tilslutning henter det radiosignal fra måleren jævnligt, således at man kan følge sit vandforbrug. Displayet viser alle målerens statusmeldinger, heriblandt totalforbrug, nuværende flow, alarmer så som lækage eller tryktab (tørlagt måler) osv. og indeholder en masse smarte funktioner, bl.a. kan det beregne forbruget i kroner og ører.

Dog skal man regne med en begrænsning i rækkevide på radiosignalet, derfor kan der være steder hvor det ikke er muligt at koble modulet op til måleren.

Fjernaflæsningsmodulet koster ca. kr. 1.200. inkl.moms. Hvis du er interesseret i et sådan display skal du kontakte vores smed V. Jørgensen på 55 75 00 00.

Du betaler selv for displayet, ligesom vandværket ikke er behjælpelig ved evt. fejl og mangler ved displayet.

Du kan finde en vejledning til displayet her.

 

 

Velkommen til Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934. Lille Næstved Vandværk forsyner 2.598 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 271.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.