Kontakt Vandværket

Lille Næstved Vandværk kan kontaktes på adressen:

Lille Næstved Vandværk
V/Formand Anders Hillerup
Edith Rodes Vej 74
4700 Næstved

Tlf. 20 28 72 10

E-mail. Lnvv4700@outlook.dk

Vedr. Drift, tilsyn og installationer: Kontakt V. Jørgensen på 5575 0000

Akutte uheld: V. Jørgensen på 5575 0000.

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Gert Bigum

Lnvv4700@outlook.dk
Kontaktperson Tlf. email
Formand Anders Hillerup............. 2028 7210

Næstformand Peter Falk...............

2834 4468

pefala@gmail.com

Kasserer Gert Bigum...............…..

2860 1752

bigum@stofanet.dk 

Bestyrelsesmedlem Caia Keis...…..

3070 4071

Caia@mail1.stofanet.dk 

Bestyrelsesmedlem Just Larsen....

2512 4924

Vandværkets smed V. Jørgensen.. 5575 0000  

Årsaflæsning

Årsaflæsning sker ved fjernaflæsning af vandværket. Hvis du vil tjekke/afstemme dit forbrug, når årsopgørelsen kommer på din PBS-oversigt for marts måned 2020, bør du selv aflæse din måler den 31. december 2019, som vil være det tal der fremgår af din årsopgørelse fra vandværket. Er du ikke tilmeldt PBS-Betalingsaftale, vil du modtage din årsoversigt pr. post medio februar 2020.

Se info om generalforsamling 2020 her


Smedefirmaet V. Jørgensen A/S

har driftsansvaret for

Lille Næstved Vandværk

Ring 55 75 00 00

Se mere her

Persondatapolitik for Lille Næstved Vandværk