På denne side kan du finde svar på forskellige spørgsmål i forhold til vandværket. Der vil løbende komme nye spørgsmål/svar på.

Jeg kan ikke finde min stophane

Som udgangspunkt er det dig som forbruger der skal vide, hvor stophanen er på din grund. Den fremgår normalt af de tegninger du fik med da du købte huset.

Hvis ikke det hjælpe dig, kan du rette henvendelse til vandværket. Vandværket fik for nogle år siden digitaliseret vores ledningsnet, og vi har en del af stophanerne målt ind på tegningen over grunden. Du kan selv søge disse oplysninger her på vores hjemmeside under menupunktet "selvbetjening" - "stophane". Klik her

Hvis heller ikke dette hjælper dig kan du kontakte vandværkets smed som evt. kan være dig behjælpelig i begrænset omfang. Hvis ikke den er fundet, er det herefter forbrugerens eget ansvar og omkostning at finde stophanen.

Min stophanen virker ikke eller er gået i stykker (stophanen er på forbrugerens grund)

Det ligger fast at alt, hvad der ligger på grundejerens grund, er grundejers ansvar. Vandværket har ikke nogen forpligtelser på en privat grund. Det eneste vi ejer og vedligeholder er måleren. Derfor har vandværket ingen forpligtelser overfor det der ligger inden for skel, altså på forbrugerens grund.

Bestyrelsen har dog besluttet følgende retningslinjer for håndteringen af disse sager. Vandværket bekoster udskiftningen af selve stophanen (dvs. stophane + montering af stophane). Grundejeren graver stophanen fri og reetablere igen.

Vandværket bistår gerne med at skaffe kontakt til en entreprenør (via vandværkets smed).

Hvis man ønsker selv at stå for at grave stophanen fri, skal man følge den gravevejledning som fremgår nedenfor. Hvis ikke gravevejledningen følges, vil vandværket kunne kræve (på forbrugerens regning) at der bliver gravet nødvendigt fri.

Skal du have skiftet din stophane retter du henvendelse til vandværkets bestyrelse.

Klik her for at læse gravevejledningen

OBS! Ekstraordinære generalforsamlinger i august 2020

 

Smedefirmaet V. Jørgensen A/S

har driftsansvaret for

Lille Næstved Vandværk

Ring 55 75 00 00

Se mere her

 

Persondatapolitik for Lille Næstved Vandværk