5. JULI 2019

Vandværket lukker for vandet fra kl 9.00 - 14.00. Det er en konsekvens af det ledningsbrud der blev arbejdet med i går på Slagelsevej. Vær opmærksom på at vandet kan være misfarvet ved genåbning. Lad vandet løbe i 10-15 min. Venlig hilsen Lille Næstved Vandværk

Følgende forbrugere er berørt: Slagelsevej 55 og opefter, Jægervej, Lærkevej og Herlufsholm Alle 2 - 10.

18. juli 2018

Pga. ledningsarbejde lukkes der for vandet (Hypenvej, Snoghøjen og Frihedsvej) i tidsrummet 8.30 - 12.00 i dag onsdag den 18. juli 2018. Vær opmærksom på at vandet kan være misfarvet, efter der er åbnet. Det anbefales at slukke for vaskemaskinen, til der er åbnet for vandet igen, og det er konstateret at vandet er klart.
/
Lille Næstved Vandværk

 

13. maj 2018

Rent drikkevand er vores vigtigste ressource, og derfor ønsker vi at nedbringe det voksende og dyre vandspild fra de utætheder, der gemmer sig på vandledningerne i jorden. 

 

Bestyrelsen for Lille Næstved Vandværk har derfor iværksat en gennemgribende undersøgelse af hele vores ledningsnet, som er på ca. 40 km.

 

Undersøgelsen af ledningsnettet gennemføres i en periode fra mandag den 14. maj 2018 og foretages i samarbejde med lækagesporings-firmaet LEIF KOCH A/S.

 

Undersøgelsen betyder, at lækagesporer fra LEIF KOCH A/S, ved hjælp af bl.a. højt specialiseret elektronisk lytteudstyr, vil aflytte alle stophaner i veje, fortove og private haver.

 

Der kan i særlige tilfælde blive tale om at foretage lækagemålinger direkte på måleren i enkelte boliger.

 

Undersøgelsen vil fortrinsvis foregå i dagtimerne, men der vil også kunne forekomme aktivitet i aften- og nattetimerne.

Undersøgelsen vil generelt ikke påvirke vandforsyningen i dagtimerne, men der kan opstå situationer, hvor det kræves, at der kortvarigt lukkes for vandet til enkelte forbrugere eller begrænsede områder.

Lækagesporerne og deres avancerede målevogne vil derfor være at finde i gadebilledet i perioden, og vi håber, at der vil blive taget godt imod dem.

 

Bestyrelsen for Lille Næstved Vandværk

 

 

15. februar 2018

 

Medierne har de sidste dage skrevet om en ny stor undersøgelse, der viser at nitrat i drikkevandet giver forhøjet kræftrisiko selv ved koncentrationer, der ligger langt under den gældende grænseværdi på 50 milligram nitrat pr. liter drikkevand.

Forskerne har konstateret en øget risiko for tarmkræft helt ned til omkring 4 mg. nitrat pr. liter.

Lille Næstved Vandværk får løbende kontrolleret vandkvaliteten og herunder indholdet af nitrat. Nitratindholdet i vores drikkevand har ligget stabilt gennem de seneste 30 år og den seneste måling viser et indhold på 1,3 mg./l.

Der er altså ingen grund til bekymring for tarmkræft, når du drikker vandet fra Lille Næstved Vandværk.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Lille Næstved Vandværk

Velkommen til Lille Næstved Vandværk

Andelsselskabet Lille Næstved Vandværk blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934. Lille Næstved Vandværk forsyner 2.518 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 235.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.