Modul til fjernaflæsning af måler

22. december 2014

Det er nu muligt at tilkøbe et fjernaflæsningsmodul til sin elektroniske måler således, at man kan følge sit vandforbrug uden at skulle stå og aflæse målerens display.

Modulet er lidt større end en smartphone og tilsluttes 220 volt. Efter tilslutning henter det radiosignal fra måleren jævnligt, således at man kan følge sit vandforbrug, aflæse målerens visning og indkode M3 prisen for vandet, sådan at man kan følge forbruget både i M3 og kr.

Dog skal man regne med en begrænsning i rækkevide på radiosignalet, derfor kan der være steder hvor det ikke er muligt at koble modulet op til måleren.

Fjernaflæsningsmodulet koster ca. kr. 1.100. Hvis du er interesseret i et sådan display skal du kontakte vores smed V. Jørgensen på 55 75 00 00.

Forbrugeren betaler selv for displayet, ligesom vandværket ikke er behjælpelig ved evt. fejl og mangler ved displayet.

 

Årsaflæsning

Årsaflæsning sker ved fjernaflæsning af vandværket. Hvis du vil tjekke/afstemme dit forbrug, når årsopgørelsen kommer på din PBS-oversigt for marts måned 2020, bør du selv aflæse din måler den 31. december 2019, som vil være det tal der fremgår af din årsopgørelse fra vandværket. Er du ikke tilmeldt PBS-Betalingsaftale, vil du modtage din årsoversigt pr. post medio februar 2020.

Se info om generalforsamling 2020 her


Smedefirmaet V. Jørgensen A/S

har driftsansvaret for

Lille Næstved Vandværk

Ring 55 75 00 00

Se mere her

Persondatapolitik for Lille Næstved Vandværk